START

od 3 maja 2016 r. odnotowaliśmy 33 814 wizyt na naszej stronie

Dzień dobry,

cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę, która po kilkumiesięcznych modyfikacjach w końcu uzyskała właściwy kształt i treść…..   więcej AKTUALNOŚCI

***********

09.12.2018

Św MIKOŁAJ W PIESZKOWIE


Pierwsze dni grudnia, to szczególny okres wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Bo właśnie wtedy, przez świat wędruje święty Mikołaj i obdarowuje grzeczne dzieci prezentami. Tak było i teraz. Wieczorem 8 grudnia pojawił się w świetlicy w Pieszkowie. Spora grupa dzieci wraz z rodzicami i opiekunami niecierpliwie oczekiwało na pojawienie się  świętego Mikołaja.

***********

06.12.2018

UROCZYSTOŚCI 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


 

Uroczysta akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się 25 listopada 2018 r. w Osieku. Ks. proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Osieku – Wojciech Skowron – włożył wiele pracy i serca w jej przygotowanie. Obchody tej okrągłej rocznicy pięknie połączył z mszą św. odpustową, celebrowaną przez ks. Zbigniewa Porębskiego z Międzyborza, który w wygłoszonym kazaniu trafnie zauważył, że gdyby nie wywalczona przed stu laty przez Polaków niepodległość, ani nas, ani być może Polski dzisiaj by nie było.

Wyjątkowości tej Eucharystii dodali zaproszeni goście, m.in. wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan wraz z małżonką, dostojni księża, radni gminy Lubin z Osieka, Kłopotowa i Niemstowa oraz najstarsi mieszkańcy całej parafii Osiek. Włodarz naszej Gminy, Tadeusz Kielan, w trakcie mszy odsłonił pamiątkową kamienną tablicę upamiętniającą setną rocznicę tych ważnych dla Polaków wydarzeń, a następnie dokonano uroczystego jej poświęcenia.

Bezpośrednio po mszy św., na świetlicy wiejskiej w Osieku odbyła się część artystyczna, która była prawdziwa ucztą duchową zwłaszcza dla najstarszych mieszkańców parafii przybyłych z Osieka, Kłopotowa i Pieszkowa. Ich twarze nie skrywały wzruszenia, kiedy na świetlicy rozbrzmiały stare pieśni znane z okresu I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego śpiewane w wiejskiej scenerii wykonanej z naturalnej trawy, młodej sosny i snopków siana. Szeregi zespołu wokalnego „Osieczanki” na ten jeden dzień zasiliły jeszcze: Klaudia Jędrak z Pieszkowa, Ewa Ziętek z Osieka, Maja Golenia z Osieka oraz sam ksiądz Proboszcz. Wszyscy zachwycili słuchaczy solowymi popisami.

Po wyniosłym, wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, głos zabrał jeszcze wójt Tadeusz Kielan, który dziękując wszystkim współorganizatorom za kultywowanie tak ważnych dla naszej ojczyzny tradycji, przytoczył cytat Marszałka Piłsudskiego:

Naród, który traci swoją pamięć, nie jest już narodem. jest tylko zbiorem ludzi, który tymczasowo zamieszkuje dane terytorium”.

Po występach można było jeszcze obejrzeć wystawę zdjęć pt. „Moja rodzina w ostatnich 100 latach”, przy której licznie gromadzili się obserwatorzy. Niektórzy na grupowych zdjęciach sprzed 30 lat odnajdywali siebie, wielu ze wzruszeniem patrzyło na miejsca uwiecznione na czarno-białych fotografiach, których dziś już nie ma…

Dla zrównoważenia sentymentalnych emocji, na salę wjechał biało-czerwony tort a po nim, na zewnątrz odbył się wystrzałowy pokaz sztucznych ogni.

Trzeba przyznać, że impreza była wyjątkowa, ale nic dziwnego – takie święta zdarzają się przecież raz na 100 lat

 

***********

02.12.2018

Św. MIKOŁAJ W PIESZKOWIE

Zapraszamy wszystkie  dzieci z Pieszkowa w dniu 8 grudnia 2018 r. o godz. 16.45 do świetlicy
w Pieszkowie.

 

***********

9.11.2018

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 14.11.2018 o godz. 19 w świetlicy. Zebranie zostało zwołane w związku z inicjatywą w sprawie zmian w rozkładzie jazdy autobusu linii 104. Zmiany miałyby polegać na:
1. Przyspieszeniu o 45 min. godziny odjazdu linii 104 z Buczynki, która w dni robocze zaczyna swój bieg o  9.34.
2. Utworzenie połączenia o godz. 12.00 w dni robocze w zamian za jeden kurs w weekend o godz. 12.00.
3. Uruchomienie wieczornych kursów. Jednego w soboty i jednego w niedzielę przez cały rok
w zamian za kursy realizowane w tych dniach w godzinach popołudniowych.
4. Przyspieszenie w dni robocze o 60 min. wieczornego kursu zaczynającego swój bieg w Buczynce o godz. 20.59.

***********

4.11.2018

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2019 PODZIELONY

Mieszkańcy Pieszkowa po raz drugi w tym roku spotkali się w świetlicy wiejskiej w Pieszkowie
w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.
W dniu 30.08.2018 podzielili fundusz na rok 2019 w wysokości 35 505,55 zł, natomiast 30.10.2018 do podziału było 2823 zł, które pozostały po opracowaniu projektu na boisko wielofunkcyjne mające powstać w Pieszkowie.
Konieczność zorganizowania zebrania wynikła stąd, że pozostałe środki  muszą zostać wykorzystane w tym roku, a decyzję na co zostaną wydane może podjąć tylko Zebranie Wiejskie. Tym razem mieszkańcy zdecydowali, że kwota 2500 przeznaczona będzie na doposażenie placu zabaw, a 323 zł przeznaczone będą na dofinansowanie imprez.
Obecni na zebraniu mieszkańcy zostali poinformowani przez Panią sołtys o planowanych  zmianach w rozkładzie jazdy linii autobusowej 104. Pismo w tej sprawie z prośbą o konsultacje
i przedstawienie propozycji zmian do mieszkańców Pieszkowa skierował Pan Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. Decyzje i propozycje mieszkańców w tej sprawie zostaną podjęte na zebraniu, które ma się odbyć 14.11.2018 o godz 19.00 w naszej świetlicy.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2019

***********

27.10.2018

ZEBRANIE SOŁECKIE

30 października 2018 r. (wtorek) w świetlicy wiejskiej w Pieszkowie o godz. 19.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie. Celem spotkania jest rozdzielenie środków, które pozostały po opracowaniu projektu boiska. Na co zostaną przeznaczone pieniądze zależy tylko od nas. Na zebraniu będzie można także poruszyć inne tematy oraz problemy związane z naszą miejscowością.

 

***********

26.10.2018

PROGRAM „CZYSTE  POWIETRZE” – SPOTKANIE INFORMACYJNE W PIESZKOWIE

26 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości  Pieszków o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane w ramach rządowego programu pn. „Czyste powietrze” -dofinansowanie  nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Środowiska. Zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszamy do udziału w spotkaniu. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

 

***********

21.10.2018

NIEUDANA PRÓBA WŁAMANIA DO SKLEPU

W nocy z czwartku na piątek miała miejsce próba włamania do naszego sklepu w Pieszkowie.
Po uszkodzeniu linii wysokiego napięcia sprawcy przy użyciu siekiery, którą wcześniej ukradli próbowali dostać się do środka. Na szczęście dzięki solidnym zabezpieczeniom próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Niestety właścicielka sklepu musiała wymienić uszkodzone drzwi.

***********

11.10.2018

MOŻNA JUŻ ODDAWAĆ 4 WORKI ODPADÓW BIO I ZIELONYCH

 

***********

29.09.2018

03.10.2018 -WYWÓZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

 


W najbliższą środę w Pieszkowie odbędzie się odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych. Tak jak poprzednio odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji, należy jednak wcześniej dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy,  telefonicznie dzwoniąc pod numer 76 84 03 126 lub u sołtysa.

***********

22.09.2018

SPOTKANIE WÓJTA I KANDYDATKI NA RADNĄ Z MIESZKAŃCAMI PIESZKOWA


Mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie z Wójtem Tadeuszem Kielanem oraz kandydatem do Rady Powiatu Wojciechem Dziwińskim i naszą kandydatką na radną do Rady Gminy Eweliną Kołcz  dowiedzieli się jakie zadania i inwestycje na terenie gminy Lubin przygotowane są na najbliższe lata i które będą realizowane po ponownym wybraniu Wójta na następna kadencję.

Nas mieszkańców Pieszkowa najbardziej interesowała sprawa gazyfikacji wsi i o tym na początku zaczął mówić Pan Wójt. Opowiedział o problemach związanych z tą inwestycją i zapewnił mieszkańców, że sprawa doprowadzenia gazu do miejsc w gminie, w których go nie ma będzie dla niego priorytetem w przyszłej kadencji.
Następnie poruszył temat dróg powiatowych leżących na terenie gminy. Wyjaśnił obecnym na spotkaniu, iż pomimo że Gmina daje Powiatowi na drogi 2/3 kosztów ich budowy bądź remontu to Powiat i tak tego nie wykonuje. Celowo zaniża koszty ich wybudowania w przetargach, żeby inwestycja nie doszła do skutku. Wtedy to  1/3 swojego wkładu przeznacza na inwestycje w mieście, a my mieszkańcy gminy dalej musimy jeździć po dziurawych drogach.
Pan Wójt przytoczył przykład z pieniędzmi przeznaczonymi na budowę  chodników na terenie Gminy Lubin, gdzie Urząd Gminy wsparł Powiat w wysokości 50% kosztów inwestycji, a Powiat nie zrealizował zadania.
Takie działania Powiatu dotykają Pieszków szczególnie, gdyż niedawno Urząd Gminy przeznaczył pieniądze na dokumentację techniczną remontu drogi Osiek – Pieszków, ale do dnia dzisiejszego nie wiadomo kiedy Powiat tę dokumentację wykona.

W związku z tym Pan Wójt zwrócił się z wielką prośbą do wszystkich mieszkańców o głosowanie
w wyborach do Rady Powiatu na Pana Wojciecha Dziwińskiego oraz kandydatów z list wyborczych PIS-u. Wyjaśnił, że na tych listach w większości znajdują się ludzie od Nas. Ich wybranie do Rady Powiatu będzie skutkować lepszą współpracą pomiędzy Gminą, a Powiatem. Co przełoży się  na zwiększenie inwestycji na terenie gminy.

Jedną z informacji, która nas ucieszy jest ta, że wkrótce będzie robiona droga Pieszków – Niemstów. Pieniądze na I etap budowy są już zarezerwowane i nie powinno być tu żadnych problemów, ponieważ jest to w 100%  inwestycja sfinansowana z pieniędzy Gminy Lubin. Dowiedzieliśmy się, ze po ponownym wybraniu na następna kadencję Pan Wójt planuje utrzymać na obecnym poziomie ceny za wodę i ścieki. Jest to możliwe ze względu na inwestycje jakie Gmina poczyniła w kierunku modernizacji swoich sieci, przez co zmniejszyły się straty wody, z ok. 50 % do ok. 25 %.
Mieszkańcy pytali o możliwość wydłużenia trasy autobusu linii 4 z Osieka do Pieszkowa, tak aby dzieci mogły wracać ze szkoły do domu. Zwrócili się z prośbą o wybudowanie chodnika na poboczach drogi powiatowej Pieszków – Raszowa ze względu na bezpieczeństwo dzieci, które chodzą tą drogą na autobus jadąc do szkoły.
Pan Wójt i kandydat na radnego do Rady Powiatu Pan Wojciech Dziwiński obiecali jednemu
z mieszkańców, że zainteresują się i wyjaśnią kwestie zniszczenia drogi biegnącej koło ich domu
i domów innych mieszkańców Pieszkowa w związku z wykonywanymi tam pracami zleconymi przez Gminę. Droga została zniszczona i do tej pory nie została naprawiona.

Przy okazji rozmów o powstającym właśnie projekcie wielofunkcyjnego boiska w Pieszkowie, którego kształt i forma została ustalona w lipcu br., Pani sołtys poprosiła Wójta Gminy Lubin, aby odniósł sie do zarzutów radnego Roberta Piekuta głośno formułowanych na ostatnim zebraniu wiejskim, że przyjęty w lipcu projekt boiska wykluczy budowę dróg i chodników w naszej miejscowości.
Zdaniem radnego budowa boiska pochłonie wszystkie środki przeznaczone na rozbudowę dróg
w Pieszkowie.
Odnosząc się do tego Pan Wójt uznał wypowiedź radnego  za całkowicie nieprawdziwą i nie mającą podstaw. Powiedział, że inwestycje wykonywane są tam, gdzie są potrzeby. Wykonanie boiska
w żadnym wypadku nie zamyka drogi do dalszych inwestycji np. w oświetlenie czy chodniki.
Ale o tym gdzie inwestowane są pieniądze decydują radni i w tym miejscu poinformował wszystkich, że kandydatką z Jego komitetu wyborczego na radną do Rady Gminy z Pieszkowa jest Ewelina Kołcz. Ewelinę chyba wszyscy z Pieszkowa znają. W zakładce na naszej stronie z Życia Mieszkańców można zobaczyć ją  jak wielokrotnie pomaga przy okazji różnych uroczystości.
Dla tych co mniej ją znają, to jest ta, która na dożynkach w tym roku częstowała gości dożynkowym chlebem.

Ewelina przedstawiła pokrótce swój program. Dowiedzieliśmy się z niego, że najważniejszymi sprawami, którymi będzie się zajmował to wykonanie dwóch dróg wewnętrznych, oraz rozwiązanie problemów z kanalizacją. Będzie także zabiegała o udrożnienie przydrożnych rowów i utwardzenie drogi łączącej Pieszków z Miłoradzicami, co uczyni ją przejezdną dla miłośników wycieczek rowerowych.

Jeżeli chodzi o drogi, to jak wyjaśniła pierwsza z nich biegnie za placem zabaw i o jej wykonanie lub wykonanie chodnika mieszkańcy jak na razie bezskutecznie zabiegają od kilku lat. Druga, to droga równoległa do drogi  biegnącej w kierunku Niemstowa.  Problem z kanalizacją, który będzie chciała rozwiązać mają mieszkańcy zamieszkujący na początku Pieszkowa. Jest on jej doskonale znany, ponieważ sama jak podkreśliła, wielokrotnie wynosiła wiadrami ze swojego domu wybijające nieczystości.

Najistotniejsze jednak w tym jest to, że w tych sprawach, które dla nas mieszkańców Pieszkowa są szczególnie ważne wspierał ją będzie Pan Wójt Tadeusz Kielan, a to w 99% uprawdopodobnia, że zostaną one wykonane.

Naszą kandydatkę wspierała także obecna na spotkaniu radna z Miłoradzic Pani Sylwia Pęczkowicz-Kuduk,która startuje na radną z komitetu Wójta Tadeusza Kielana.

Na koniec spotkania Krzysiu Węgrzyn, nasz muzyk z zespołu Lutników zaapelował do mieszkańców Pieszkowa: „Głosujcie na Ewelinę, ponieważ pierwszy raz mamy szansę, że Nasz Radny będzie współpracował z Wójtem, a ta współpraca może wyjść nam, mieszkańcom Pieszkowa tylko na dobre”.

***********

15.09.2018

DOŻYNKI W GRODZIE PIESZKÓW


Od przybycia Wójta (w tej roli wystąpił sam Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan) do grodu Pieszków rozpoczęły się w tym roku nasze dożynki.
U bram grodu Wójta przywitała Sołtys wraz z Radą Sołecka oraz Plebanem, w którego postać wcielił się nasz ksiądz proboszcz Wojciech Skowron. Po przywitaniu przybyłego gościa dożynkowym chlebem i przejściu do izby (świetlicy) rozpoczęła się się krótka rozmowa, w której  to rozmawiał
z sobą „trojaki stan”: Sołtys wraz Radą Sołecką, Wójt i trzeci z nimi Pleban. W czasie tej wesołej „rozmowy” Wójt dowiedział się jak żyją ludzie w grodzie, co uprawiają i co sądzą o swoim księdzu proboszczu.
A najlepszym podsumowaniem całej zabawy niech będą słowa wypowiedziane przez Wójta:

„Racja nie ma co tu prawić
Podoba mi się w tym grodzie,
planuje tu dłużej zabawić !
Jest mój goniec ? – słuchaj chłopie,
Od dziś jestem na urlopie
Siodłaj konia, zwijaj sznur
Pędź czem prędzej na mój dwór
Ogłoszenia rozwieś wszędzie,
Dwa tygodnie mnie nie będzie !”

W tym roku nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych jak i starszych mieszkańców Pieszkowa. Najmłodsi na terenie przyległym do świetlicy mogli korzystać z dmuchańców, gry w piłkarzyki oraz zabaw specjalnie przygotowanych dla nich.
Starsi mogli postrzelać z łuku. W tej konkurencji sprawdził się sam Wójt, który za pierwszym strzałem ustrzelił 10. Natomiast w przeciąganiu liny wygrała ekipa Pieszkowskie Wnyki, która w finale pokonała Sportowców.
Niespodzianki dla uczestników dożynek przygotował także Wójt, a rozdawały je przed świetlicą Maja i Sylwia.
Co bardzo cieszy na dożynki w tym roku przyszło dużo nowych mieszkańców Pieszkowa. Niektórzy
z nich byli pierwszy raz. Oczywiści zapraszamy ich wszystkich za rok.
Wśród uczestników można było spotkać także Przewodniczącego Rady Gminy Norberta Grabowskiego, radną z Osieka Panią Zofię Marcinkiewicz wraz z mężem oraz naszą kandydatkę na radną z Pieszkowa Ewelinę Kołcz, która częstowała gości dożynkowym chlebem.

***********

29.08.2018

MSZA ODPUSTOWA WRAZ Z INTENCJĄ DOŻYNKOWĄ


Msza odbyła się w sobotę 25.08.2018. Odprawił  i przewodniczył jej zaproszony ksiądz Tomasz
z Wrocławia. Tak jak w zeszłym roku po Nabożeństwie Odpustowym, które było jednocześnie mszą dziękczynną za zebrane w tym roku plony, ksiądz proboszcz wraz z radą parafialną zaprosił wiernych na poczęstunek. W tym roku jednak pogoda nie dopisała i organizatorzy zdecydowali się na przeniesienie poczęstunku na teren świetlicy. Tam, w bardzo miłej atmosferze, przy muzyce znanego nam zespołu lutników (którym to naprawdę bardzo dziękujemy) mieszkańcy miło spędzili czas do wieczora.

***********

19.08.2018

DOŻYNKI 2018 – PROGRAM 


Mieszkańców, którzy chcieliby podziękować za pracę wszystkich rolników, za  tegoroczne plony
i zbiory, zapraszamy na mszę św. Odpustową, która odbędzie się 25 sierpnia (sobota) o godz. 17.00 w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Pieszkowie, która ofiarowana będzie między innymi w intencji dożynek.

8 września 2018

16.00 – START!

Przywitanie wszystkich mieszkańców, rozpoczęcie biesiadowania przy świetlicy wiejskiej. DMUCHAŃCE, gry i zabawy rodzinne pod okiem animatora zabaw, grillowanie.

16.30 – 17.00

W tym przedziale czasowym planujemy uroczyste poświęcenie przez ks. Proboszcza kosza dożynkowego, w obecności Wójta Gminy Lubin i innych zaproszonych gości.

17.00 – 20.00

Zabaw przy świetlicy ciąg dalszy:

„Zakręcona imprezka” – tylko dla porządnie zakręconych pań
„Pieszków Fashion 2018” tworzenie mody na wesoło
„Siłacze na start” przeciąganie liny, panie i panowie osobno
„Sokole Oko” – strzelanie z łuków,

…i  wiele innych

20.00 – 02.00

Dożynkowe party na świetlicy, czyli tańczyć każdy może! Szaloną zabawę przy muzyce mechanicznej poprowadzi DJ JAREK z Niemstowa.

***********

DZIELIMY ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2019 – AKTUALIZACJA


Podział funduszu sołeckiego nastąpi na zebraniu, które odbędzie się w czwartek 30.08.2018
o godz. 18.45.
Kwota, która w tym roku jest do rozdzielenia przez mieszkańców wynosi 35.205,55 zl.
Dla przypomnienia w zeszłym roku było  32.202,06 zł. Na pewno będziemy dyskutować na jakie cele w roku 2019 będą wydane te pieniądze oraz co zostało zrealizowane z wniosków i zadań podjętych przez mieszkańców na zebraniu sołeckim w roku ubiegłym.
Możesz także wysłać maila na adres soltys@pieszkow.pl ze swoimi uwagami i propozycjami podziału funduszu, które na pewno zostaną przedstawione do dyskusji Radzie Sołeckiej
i mieszkańcom na zebraniu.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1.Otwarcie zebrania, stwierdzenie jego prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2.Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3.Zaopiniowanie propozycji uchwały Rady Gminy Lubin dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubin – podjęcie uchwały.
4.Informacja o wykorzystaniu funduszu sołeckiego z 2018 r.
5.Wniosek o korektę podziału funduszu sołeckiego na rok 2018 – podjęcie uchwały.
6.Podział funduszu sołeckiego na rok 2019 – podjęcie uchwały.
7.Odczytanie pisma Wójta Gminy Lubin dotyczącego naboru do służby przygotowawczej, którą prowadzi Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie.
8.Przyjęcie motywu przewodniego nazewnictwa ulic w Pieszkowie – podjęcie uchwały.
9.Sprawy różne.

***********

29.07.2018

PIELGRZYMI PONOWNIE W PIESZKOWIEPo rocznej przerwie kolejna piesza pielgrzymka na Jasną Górę jako swoje miejsce na odpoczynek wybrała Pieszków. Mieszkańcy wraz z księdzem proboszczem postarali się, aby w ten upalny sobotni dzień pielgrzymi mogli u nas wypocząć i zregenerować siły przed dalszą drogą.

***********

24.07.2018

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE DOBRY START


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, iż od miesiąca lipca 2018 r. wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie „Dobry Start”.przyjmowane są tylko drogą elektroniczną  Wypełnione wnioski można przesyłać – za pośrednictwem platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/) lub bankowości elektronicznej.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o w/w świadczenia przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas

Wnioski  na wymienione wyżej i pozostałe świadczenia będzie można składać również w formie papierowej i elektronicznej od dnia 1 sierpnia 2018r.

Wszystkie wnioski w tutejszym Ośrodku będą rozpatrywane według daty wpływu.
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania w miesiącu lipcu 2018r. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” wniosków o świadczenie 500+ i świadczenie „dobry start”.

To zapewni wcześniejsze otrzymanie świadczenia i uniknięcie kolejek, natomiast pracownikom Ośrodka pozwoli na terminowe wydawanie decyzji i wypłatę świadczeń.

źródło: UG.Lubin

***********

22.07.2018

JUŻ W SOBOTĘ POWITAMY PIELGRZYMÓW


W najbliższa sobotę po raz kolejny Pieszków będzie gościł pielgrzymów biorących udział w XXVI Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
Wszyscy chętni, którzy chcą się włączyć w przygotowania prosimy o kontakt z członkami rady sołeckiej, bądź skontaktować się z nami na maila marcin@pieszkow.pl.
A już we wtorek 24.07.2018 na godz. 16.30 planowane jest sprzątanie terenu wokół kościoła. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.

***********

19.07.2018

MIESZKAŃCY DOKONALI WYBORU URZĄDZEŃ NA SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ


Pomimo wakacyjnej pory, najbardziej zainteresowani tematem powstającej wraz z boiskiem siłowni plenerowej mieszkańcy przyszli na spotkanie, aby wspólnie wybrać urządzenia, które na niej się znajdą.
Na wstępie w kilku słowach sołtys Pieszkowa przedstawiła plany związane z budową w Pieszkowie boiska wielofunkcyjnego, a następnie po dyskusji mieszkańcy zdecydowali się na sześć urządzeń, które ich zdaniem powinny się znaleźć na siłowni plenerowej, która będzie znajdowała się na terenie przyległym do boiska.

Zaznaczam, że zakupione urządzenia mogą się różnić ze względu na rozłożenie w czasie całej inwestycji.

O planach boiska wielofunkcyjnego, które ma u nas powstać już wkrótce poinformujemy na naszej stronie.

***********

15.07.2018

ZAPRASZAMY  MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE W SPRAWIE WYBORU URZĄDZEŃ NA SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ


***********

07.07.2018

OBYWATELSKI PROTEST NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW III LO W LUBINIE


Na  prośbę protestujących w Urzędzie Miasta nauczycieli, rodziców i dzieci umieszczamy treść petycji dotyczącej nieprawnych działań władz miasta w zakresie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
Podpisać petycję możesz  tutaj,   po prawej stronie treści petycji.

***********

21.06.2018

POŻEGNANIE ks. MIRKADziękujemy księdzu za to, w jaki sposób pokazywał nam Boga. Tymi słowami sołtys w imieniu parafian żegnała ks. Mirka, który po 5 latach obecności w Naszym kościele w niedzielę ostatni raz odprawił nabożeństwo, podczas którego udzielił chrztu świętego jednej z najmłodszych mieszkanek Pieszkowa.
Pożegnanie odbyło się przy melodii piosenki „To ostatnia niedziela”, granej przez dobrze znany mieszkańcom zespół lutników wraz z Krzysztofem Węgrzynem. Potem było jeszcze 100 lat i wspólne zdjęcie. Po południu kto chciał mógł pożegnać osobiście księdza Mirka na grillu  organizowanym specjalnie z tej okazji przez księdza Proboszcza Wojciecha Skowrona.
Wśród obecnych na pożegnaniu można było zobaczyć mieszkańców Osieka, Pieszkowa
i Kłopotowa. Obecni byli także radni Gminy Lubin z miejscowości należących do naszej parafii. Panią Zofię Marcinkiewicz (Osiek) i Pana Patryka Jarkowca (Kłopotów).
Nie chcę nic mówić, ale teraz to na księdza proboszcza spadł obowiązek od czasu do czasu powiedzieć jakiś kawał. 

***********

9.06.2018

DZIEŃ DZIECKA I FESTYN RODZINNY 2018W tym roku po raz pierwszy najmłodsi mieszkańcy Pieszkowa ten szczególny dla nich dzień świętowali razem z rodzicami. Rodzinny festyn odbył się na terenach świetlicy, a otworzyła go Pani Emilia, która przeczytała specjalnie napisany przez Siebie na ten dzień wiersz.
Po tym rozpoczął się papierowy pokaz mody. Na przygotowanym wybiegu można było zobaczyć Julię, Nataszę, Nadię, Ulę, Kubę, Alę, Klaudię i Natalię. Pokazem tańca  uczestników festynu zaskoczył  siedmioletni Igor. Na zakończenie mogliśmy posłuchać piosenki, którą zaśpiewały nam Natasza i Nadia.
Nasi najmłodsi mieszkańcy podzielili się również z nami swoimi pasjami. Na ścianach i stołach
w świetlicy można było zobaczyć prace Magdy, Weroniki, Kornelii, Wiktorii i Klaudii.
Po części artystycznej zabawa przeniosła się na zewnątrz, gdzie wszyscy mogli spróbować kiełbasek z grilla, które przygotował dla wszystkich i pilnował, żeby ich nie zabrakło Pan Tadziu za co bardzo dziękujemy.
Strzałem w dziesiątkę okazała się foto-budka, która była oblegana do samego końca, a z której to skorzystał nawet sam Pan Wójt Tadeusz Kielan i Pani Rzecznik Gminy Lubin Maja Grohman.
Ps.
Od uczestnika Festynu Rodzinnego otrzymaliśmy nagrany film z pokazu mody, który wymaga dostosowania do odtworzenia na naszej stronie.
Jak tylko uporam się z problemem to pojawi się on u nas.

***********

31.05.2018

ZAPRASZAMY NA FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
2 CZERWCA 2018 r. OD GODZ.15.00


***********

25.05.2018

NOWA CHRZCIELNICA W NASZYM KOŚCIELE

 W niedzielę 13.05.2018 r. ksiądz proboszcz Wojciech Skowron poświęcił nową chrzcielnicę.
Z historycznych dokumentów i zdjęć wiadomo, że kiedyś w naszym kościele była chrzcielnica, ale co się z nią stało nie wiadomo.

Nową chrzcielnicę wykonał mieszkaniec Pieszkowa Eugeniusz Korzeń

***********

20.05.2018

MIESZKAŃCY PIESZKOWA PRZESZLI
SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCYWiesz jak podejść do człowieka, który leży na ulicy? Co zrobić kiedy leżący nie oddycha? Czy od razu robimy masaż serca czy może  najpierw sztuczne oddychanie? A może w ogóle nie musimy robić sztucznego oddychania?. Na te i na inne pytania mieszkańcy Pieszkowa, którzy przyszli w sobotę 19.05.2018 uzyskali odpowiedź od ratowników Klubu HDK PCK przy jednostce Ratownictwa Górniczo – Hutniczego „Maltański Legion”.
Każda z obecnych na szkoleniu osób miała także możliwość przeprowadzenie masażu serca na fantomie pod okiem instruktora. Naprawdę warto było przyjść, a Panom ratownikom bardzo dziękujemy za poświęcenie swojego prywatnego czasu dla nas.

***********

15.05.2018

W PIĄTEK 18.05.2018 ZEBRANIE SOŁECKIE

A W SOBOTĘ 19.05.2018 SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCYW piętek 18.05.2018 o godz. 17.30 odbędzie się zebranie sołeckie. Powodem dla którego zostało zwołane jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Na zebraniu obecny będzie pracownik Urzędu Gminy, który wyjaśni i uzasadni mieszkańcom potrzebę podjęcia takiej uchwały.
Po zaopiniowaniu projektu uchwały Pani sołtys przedstawi bieżące sprawy dotyczące Pieszkowa.

Poniżej przedstawiam porządek zebrania.

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór protokolanta.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
4. Dyskusja w sprawie nadania nazw ulic w Pieszkowie.
5. Omówienie zmian w sposobie szacowania szkód łowieckich w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.
6. Informacja o Ośrodku Wsparcia Osób Dotkniętych Przestępstwem – w jaki sposób i jaką pomoc ośrodek może zaoferować osobom pokrzywdzonym.
7. Informacja o planowanych imprezach.
8. Informacja o podjętych czynnościach zmierzających ku realizacji zadań wyznaczonych przez Zebranie Wiejskie na rok 2018.
9. Sprawy różne.
10.Zamknięcie zebrania.

W sobotę 19.05.2018 o godz 12.00 w świetlicy odbędzie się kurs pierwszej pomocy.

Teoretycznie każdy z nas wie na czym polega pierwsza pomoc, ale czy w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia, na pewno wiedzielibyśmy co mamy robić?
Opowiedzą nam o tym i pokażą ratownicy z Klubu HDK PCK przy jednostce Ratownictwa Górniczo – Hutniczego „Maltański Legion”. Szkolenie jest bezpłatne.
Każdy będzie miał możliwość wykonać masaż serca na „fantomie” pod okiem instruktora.

***********

07.05.2018

FINAŁ KONKURSU EKOLOGICZNEGOWspólnym grillem uczestników zakończyła się akcja ekologiczna „O Naszą Gminę dbamy i ją sami sprzątamy 2017”.
Co prawda sprzątnie Pieszkowa odbyło się w zeszłym roku, a ogłoszenie wyników na gali „Sołtys Roku 2017” to najlepszym terminem dla wszystkich na zorganizowanie grilla okazał się być długi majowy weekend.
Za przeprowadzoną akcję Pieszków został wyróżniony i w nagrodę otrzymaliśmy bon o wartości 100 zł., który w całości został wykorzystany na zorganizowanie spotkania.

***********

29.04.2018

MATEUSZ WYŚWIĘCONY NA DIAKONA28.05.2018 w katedrze legnickiej podczas bardzo uroczystej Mszy świętej  sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Zbigniewa Kiernikowskiego  odbyły się święcenia diakonatu, który jest pierwszym z trzech stopni święceń sakramentalnych.
Było to bardzo ważne wydarzenie w życiu naszego mieszkańca Mateusza Nawrota i jego rodziny, podczas którego z rąk ks. biskupa otrzymał szaty: stułę zakładaną na sposób diakoński oraz dalmatykę. W czasie prowadzonej mszy ks. biskup szczególnie podziękował obecnym w katedrze rodzicom przyszłych diakonów za oddanie swoich synów pod opiekę Boga.
Na tej uroczystości nie mogło zabraknąć mieszkańców z naszej parafii. Zarówno z Pieszkowa jak
i z Osieka, wśród których była także radna Gminy Lubin Pani Zofia Marcinkiewicz.

***********

24.04.2018

DRUŻYNA Z PIESZKOWA NA V BIEGU PAPIESKIM


W tym roku w V Biegu Papieskim startowali także mieszkańcy Pieszkowa. Tym razem się nie udało, ale podium było blisko.  

***********

22.04.2018

INFORMACJA O ZEBRANIU


Wszystkie dzieci, które chciałyby wziąć czynny udział w planowanym na 2 czerwca 2018 roku festynie z okazji Dnia Dziecka, zapraszam na spotkanie w środę 25.04.2018 roku  o godz. 18.00 na świetlicę.

***********

13.04.2018

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – AKTUALIZACJA

 


CENTRALA TELEFONICZNA W URZĘDZIE GMINY JUŻ DZIAŁA

Od najbliższego poniedziałku rusza wiosenna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Tak jak jesienią odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji, należy jednak wcześniej dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Można to zrobić osobiście w urzędzie lub  telefoniczne pod numerem 76 84 03 126.
W przypadku Pieszkowa zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 17.04.2018 (wtorek), ponieważ odbiór odpadów przewidziany jest na środę 18.04.2018

***********

archiwum aktualności