Historia naszego kościoła

    Pierwszą oficjalną informację o znajdującym się w osadzie kościele znajdujemy w wykazach dziesięcin nuncjusza Galharda pochodzących z 1335 roku. Podobno fundatorem kościoła w XIV w był założyciel Pieszkowa, patron i posiadacza dóbr, którego nazwisko brzmiało Petschko. W 1493 r. wymieniono plebana Stefana Wesmera. Podobnie jak w przypadku zdecydowanej większości śląskich świątyń, został przejęty przez protestantów około 1524 roku.  w 1587 r. wymieniono pastora Romanusa Kittel. Świątynia od ok. 1530 do 1945 r. należała do ewangelików.

      Kościół został wraz z wieżą spalony w czasie wojny trzydziestoletniej w 1634 r. Z protokołów wizytacji z l. 1654-55 wynika, że chór i zakrystię nakryto prowizorycznym dachem, aby umożliwić odprawianie nabożeństw. Brakowało jednak ławek i chrzcielnicy,a tymczasową ambonę zbito z desek. Zniszczone były także plebania, szkoła i dom zakrystiana. Kościół odnowiony po 1655 r. i wyposażony w 1696 r. w chrzcielnicę,

     Spłonął (wg K. Klose) ponownie 11 lipca 1725 r. od uderzenia pioruna. Odbudowany i zbarokizowany w 1726 r.przez cesarskiego rotmistrza Christiana Bauera von Bergfeld, został poświęcony w 1727 r. Po tej gruntownej przebudowie uzyskał obecny barokowy wygląd.

      Natomiast wg kroniki wiejskiej Pieszkowa sporządzonej przez Grete Kusche z domu Lehmann i Waltera Lehmann kościół spłonął od uderzenia pioruna w roku 1726 i został ponownie odbudowany w przeciągu 2 lat (?)

W dniu 28.10.1728 został on ponownie poświęcony. Dwusetną jego rocznicę stanowił rok 1928.

      Ze starego założenia pozostała jedynie XV- wieczna wieża.

  Później był restaurowany w XIX wieku. Do k. XIX w. patronat nad kościołem sprawowali właściciele Pieszkowa Środkowego.

     W 1938 r. w czasie prowadzonych w kościele prac remontowych, odkryto drewniane rzeźby pochodzące prawdopodobnie z ołtarza głównego, z czasu przed 1530 r. Obecnie jest to zorientowana budowla barokowa, wzniesiona na założeniach wcześniejszej, gotyckiej świątyni. Jest to salowy, murowany z cegły i polnego kamienia obiekt o rzucie prostokątnym, bez wydzielonego prezbiterium. Świątynia nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, dobudowana do masywnej,kwadratowej, kamiennej wieży, która znajduje się od strony zachodniej. Dwuspadowe dachy kościoła pokryte są dachówką ceramiczną. Otwory okienne części nawowej oraz główne wejście do świątyni są o wykroju pełnym. Od strony północnej do nawy dobudowana jest prostokątna zakrystia nakryta ceramicznym dachem pulpitowym. Obiekt jest otynkowany. We wnętrzu kościoła zachowały się dwie gotyckie rzeźby z ok. 1500 roku, oraz barokowy ołtarz główny z drugiej połowy XVIIIw, który dzięki inicjatywie proboszcza ks. Wojciecha Skowrona został w 2013 odrestaurowany

Nasz kościół kiedyś

 

Dobra kultury znajdujące się w naszym kościele wpisane do rejestru zabytków

 

ołtarz_główny_1Ołtarz główny – przed renowacją

Materiał – drewno polichromowane i złocone

Styl – późny barok

Czas powstania – około 1784

 

 

dzwon_1_aDzwon

Materiał – żeliwo

Styl – Art. deco

Czas powstania – 1924

 

 

DSC_0349

Epitafium Beniamina Gotlieba Gunthersa (1708-1724)

Materiał – piaskowiec polichromowany

Styl – barok

Czas powstania – po 1724

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0350

Epitafium – obraz

Materiał – olej na blasze miedzianej

Styl – barok

Czas powstania – po 1724

DSC_0358

Rzeźba św. Mojżesza– część ołtarza

Materiał – drewno polichromowane i złocone

Styl – barok

Czas powstania – 1784

DSC_0360

Rzeźba św. Dawida– część ołtarza

Materiał – drewno polichromowane i złocone

Styl – barok

Czas powstania – 1784

DSC_0330

Ambona – korpus

Materiał – drewno polichromowane i złocone

styl – barok

czas powstania – I ćw. XVIII w.

DSC_0336

Prospekt organowy

Materiał – drewno polichromowane i złocone

Styl – późny barok

Czas powstania – połowa XVIII w.

karta_cmentarna_1a

karta_cmentarna_1b

Cmentarz znajdujący się przy kościele także należy do dóbr kultury

Dobra kultury nie wpisane do rejestru zabytków

DSC_0379

Nagrobek w kształcie kapliczki wykonany z piaskowca

Fragmenty płyt nagrobnych znajdujące się w okalającym kościół murze